Digitale Restauratie


van het Kasteel van Poeke

HomeHome.html

Het Kasteel van Poeke (Aalter) is een prachtig kasteel.  Ik heb er al altijd van gedroomd om er mijn werken eens in tentoon te stellen.  Het kasteel is helaas dringend aan onderhoud en renovatie toe en vele zalen zijn

door beschadigingen ongeschikt om er op een verantwoorde manier kunstwerken in op te hangen.

Daarom heb ik het interieur volledig zelf gerestaureerd.  (Weliswaar digitaal). Hieronder ziet u voorbeelden

van voor en na de restauratie.